4 rentgen

Pracownia lutnicza "Poliński"

Przez zupełny przypadek trafiłem na struny Polińskiego (zerwałem na próbiea w najblizszym ...