0 Frodzio18

Frodzio18

Mój sprzęt? Cort Action Bass V Ampeg Ba108...